LEADER- arenguprogramm

Saku Sofi Lastekeskus koostöös Nelja Valla Koguga

Saku Sofi Lastekeskus võtab koostöös Nelja Valla Koguga osa LEADER- arenguprogrammist. Saku Sofi Lastekeskus MTÜ projekt “Saku Sofi Lastekeksuse Huvikooli tegevusvahendite soetamine” ja “Saku Sofi Lastekeskuse Huvikooli saali sisustamine”. Tegu on Euroopa Liidu algatusprogrammiga, mille abil edendatakse elu maapiirkonnas. Programmi rakendatakse piirkonna arengustrateegia kaudu ning on ettevalmistatud kohalike inimeste algatusel ja koostöös. Programmi ülesehitus soosib kohalike inimeste algatusvõimet ja teotahet oma kodukoha arendamiseks läbi erinevate võimaluste ja koostöövõrgustike.

Meie projekti eesmärgiks on kogukonnaliikmetele vajalike ühis- ja huvitegevuste arendamine, võimaluste mitmekesistamine ning kättesaadavuse suurendamine erinevatele huvigruppidele, vaba aja veetmise võimaluste laiendamine.

Eesmärk:

  • Pakkuda laialdasemaid võimalusi huvitegevuseks ja vabaaja veetmiseks kasutades kaasaegset infotehnoloogiat, (silmaringilaiendamine, õppematerjalide koostamine, kontserdid, kinoõhtud, tantsuõhtud, huviringidest muusikali ja teatriring; tuua käimasolevatesse muusikaringidesse sisse võimalus õppida lavalist liikumist, etteaste ülesehitust (erinevad oskused esinemisest ettevalmistavate töödeni heli-ja valgusega)  leader-Plakat