Viiuliõpe

Viiuliõpe

Viiuliõpe Saku  Sofi Lastekeskuses on suunatud 5 – 6 aastastele ehk eelkooliealistele lastele, õppeprogramm on jaotatud 2 õppeaastale. Eesmärgiks on lastele omandada pillimängu aluseid.

Viiuliõppe kuutasu on 80 eurot, mis sisaldab 2 korda nädalas 90 minutit viiuliõpet. Alustame oktoobris.

Juhendajaks on Aleks Peetson, kogenud muusik ja viiuliõpetaja.

Huvi korral palume võtta ühendust sakusofilastekeskus@gmail.com

Ainekava

1. õppeaasta

Keha hoiak ja harjutused õige, vaba ja mugava mänguasendi saamiseks

käte hoiak ja harjutused õige mänguasendi saamiseks

Vasaku käe sõrmede hoiak ja sõrme harjutused poogna juhtimiseks

Parema käe sõrmede hoiak ja harjutused sõrmede tööks viiuli kaelal

Viiuli hoiak

Parema käe pizzicato, sõrmede hoiak ja sõrmeharjutused.

Poognahoiak, vasaku käe harjutused

muusika kuulamine ja jäljendamine kuulmise järgi.

Rütmiharjutused.

heliredelid:

D- duur ja kolmkõlad

G- duur ja kolmkõlad

palade valik vastavalt õpilase võimetele

2. õppeaasta

Parema käe ja – sõrmede töö poogna hoidmisel ja juhtimisel.

Vasaku käe ja – sõrmede töö heli tekitamisel

Heliredelid:

noodikiri.

Takt, taktimõõt, noot, noodivältused.

D- duur ja kolmkõlad

G- duur ja kolmkõlad

A – duur ja kolmkõlad

D- minoor ja kolmkõlad

G- minoor ja kolmkõlad

A – minoorr ja kolmkõlad

palade valik vastavalt õpilase võimetele