Eelkool “Koolieelikute klubi”

Saku Sofi Lastekeskuse eelkooli programm “Koolieelikute klubi” 

Kui Teie laps on 6-7-aastane ning soovite teda paremini kooliks ette valmistada, siis kutsume Teie last osalema eelkoolis! Eelkoolis õpime läbi mängulise tegevuse erinevaid õppeaineid ning tegevuse käigus keskendume lapse püsivuse, tähelepanu ning sotsiaalsete oskuste arendamisele, et üleminek lasteaiast kooli oleks sujuvam.


2021/2022 õppeaastal koolieelikute klubi õppetegevust ei toimu tulenevalt Covid-19st tingitud ebastabiilsest olukorrast.

Lisaks on huvi korral võimalik avada eraldi grupp vene emakeelega lastele, kes soovivad alustada kooliteed eesti õppekeelega koolis, kuid vajavad veel tuge keeleoskuse ja teiste uute teadmise omandamisel.

Eelkool aitab:

  • saada uusi teadmisi ja kinnitada olemasolevaid;
  • harjutada rühmas tegutsemist ja koolitundide väikest mudelit;
  • saada lapsel turvatunnet läbi õpi- ja mängulise tegevuse;
  • toetada lapse positiivset arengut.

Lapsi arendav tegevus toimub mängu kasutades.

Teemad on:

  • emakeel ja kultuur;
  • kirjutamine;
  • arvutamine;
  • käeline tegevus;
  • uued teadmised loodusest.

Eelkooli programm toimub haridusministeeriumi poolt kinnitatud ainekava alusel: KOOLIEELIKUTE KLUBI ainekava 05 05 2016

Eelkooli saab registreerida e-posti teel sakusofilastekeskus@gmail.com

Eelkoolis osalemise tasu on 59 eurot kuus.

Kuutasu sisaldab kõiki õppematerjale. Õpilasel endal peab olema kaasas pinal koos värvipliiatsite, joonlaua, kustukummi, teritaja, hariliku pliiatsi, liimi ja kääridega.