Projektid

el_sotsiaalfond_horisontaalne vähendatud

Kõrgtehnoloogilisete rakenduste võimalused vähenenud töövõimega inimestele tööturul

Kui elad Saku või Saue vallas, ja sul on raskuseid tööturule pääsemisega, siis aita meid, et saaksime luua töökohti, mis vastavad Sinu vajadustele ja võimalustele. Selleks palun täida küsimustik veebis või kui vajad abi täitmisel või on Sul küsimusi, siis võta meiega ühendust.

https://docs.google.com/…/1v79HfGGX5sh9ZrJQsL7GqSgHbdy…/edit

Erivajadusega inimestel on täna raske Eesti tööturul teistega võrdväärselt konkureerida. Vähenenud töövõimega inimesele on tööturul piiratud valik töökohti, tööstuse ja tehnoloogia valdkonnas on valik kitsam kui muudes valdkondades. Samas on tööstuse ja tehnoloogia valdkonnas pidev tööjõu puudus ning vähenenud töövõimega inimeste hulgas neid, kelle vaimne võimekus ja eeldused sobiksid töötamiseks just tööstuse ja tehnoloogia valdkonnas. Kuna enamus tehnoloogia ja töötleva tööstuse ametikohti eeldab hetkel veel kohapeal töötamist, on vähenenud töövõimega (nt. füüsilise erivajadusega) inimese tööturult eemale jäämise põhjuseks sageli asjaolu, et tal puuduvad võimalused töökohale jõuda. Töökohtade automatiseerimine ja robotiseerimine, distantsjuhtimisele üleminek, töötamine virtuaalreaalsuses (edaspidi – kõrgtehnoloogilised rakendusvõimalused) annavad võimaluse osaleda tööturul ka nendele vähenenud töövõimega inimestele, kelle tööturult eemajäämise põhjus on asukoha või füüsilise erivajadusega seotud. Nii ettevõtete kui vähenenud töövõimega inimeste seas on probleemiks vähene teadlikkus võimalustest. Ettevõtjad väidavad tihti, et töökoha eripärast lähtuvalt pole neil võimalik vähenenud töövõimega inimesi tööle võtta. Teisalt on suur osa tööturult eemale jäänud vähenenud töövõimega inimesi leppinud teadmisega, et võimalused tööl käia puuduvad ning nende motivatsioon tööle asuda on madal. Ülevaade vajalikkusest: Kõrgtehnoloogilised rakendusvõimalused laiendavad võimalike töökohtade valikut vähenenud töövõimega inimese jaoks. Hetkel ei ole kaardistatud, milliseid kõrgtehnoloogilisi rakendusvõimalusi saavad ettevõtted pakkuda, millised kompetentsid on vajalikud, millised on koostöövõimalused ja lahendused vähenenud töövõimega inimese tööturule toomiseks kõrgtehnoloogilisi rakendusvõimalusi kasutades. Seetõttu puudub nii tööturult eemale jäänud inimestel kui ettevõtetel teadmine, kas ja milliseid koostöö võimalusi saab kasutada.

Piiratud valik töökohti vähenenud töövõimega inimesele ja tööjõu puudus tööstuse valdkonnas näitab vajadust leida võimalusi vähenenud töövõimega inimese tööle aitamiseks tööstuse ja tehnoloogia valdkonnas. Kõrgtehnoloogilised võimalused, sh. digitaliseerimine, automatiseerimine, robootika laiendavad ametikohtade valikut oluliselt. Projekti eesmärk on kaardistada töökohad ja kompetentsid, mida on võimalik kohandada vähenenud töövõimega inimestele kõrgtehnoloogilisi rakendusvõimalusi kasutades.

Projekti partneritena on kaasatud ImeccNet MTÜ ja Valgamaa Kutseõppekeskus

Toetuse summa 37144,82 eurot.

Projekti tegevused toimuvad perioodil 01.09.2019-29.02.2020