Lastehoiust

Ootame lastehoidu pisikesi poisse ja tüdrukuid vanuses 1,5 – 3 aastat

Alanud on registreerimine 2022/2023 õppeaasta rühmadesse! 

Meie hoius on rühmad 1,5-3 aastastele lastele. 

Kõik hoiulapsed saavad soovi korral osa võtta muusikatundidest, võimlemistundidest ja meisterdamistundidest (lisatasu eest)

Lapse hoidu registreerimiseks palun esitage vabas vormis avaldus sakusofilastekeskus@gmail.com ja lisage palun lapse nimi, isikukood ning kuupäev, millal soovite hoius alustada. Lisaks tuleb esitada taotlus hoiukoha saamiseks omavalitsusele Arno keskkonnas.

Lapsi ootavad:

  • toredad ja kompetentsed lapsehoidjad;
  • avarad ja valgusküllased rühmaruumid;
  • sisukas ja arendav päevakava (käelised tegevused, muusika- ning võimlemistunnid),  kino- ja tantsuhommikud.

Olete oodatud koos lapsega meie lastehoiuga tutvuma! Lastehoiuga tutvumisega palume aeg eelnevalt kokku leppida.

Lastehoiu kohatasu on alates 1. septembrist 2022 460 eurot kuus.

Saku Sofi Lastekeskus teeb koostööd lapsehoiuteenuse pakkumisel Saku, Saue, Harku, Kiili, Rae, Kohila ja Põhja-Sakala vallaga ning Keila linnaga. Lastehoiu kohatasu kompenseeritakse vastavalt lapse elukohajärgse omavalitsuse poolt kehtestatud piirmäärale (täpsema info leiate vastava omavalitsuse veebilehelt)

Kohila valla laste puhul tasub  lapsevanem kohatasu 420 eurot täies mahus ning taotleb Kohila vallalt piirmäära (275 eurot) tagasi. 

Saku valla laste puhul –  kohatasu muutus alates 01.01.2022

Seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu kuu alammäära tõusuga (584 eurolt 654 eurole) muutub  alates 1. jaanuarist 2022 lasteaia kohatasu järgnevalt:

Kohatasu määr

Kohatasu kuni 31.12.2021

Kohatasu alates 01.01.2022

20%  (1 laps)

116,8

130,80

20 %  (2 laps)

81,76

91,56

10%  (1 laps)

58,40

65,40

10 %  (2 laps)

40,88

45,78

Täpsem info kohatasu kujunemise kohta on leitav järgnevalt lingilt:  https://www.riigiteataja.ee/akt/429122020003?leiaKehtiv

Saue valla laste puhul

Kuni 340 eurot kuus juhul, kui laps ja mõlemad vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Saue valla elanikud toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga. Saue valla ja Saku Sofi Lastekeskuse vahel on sõlmitud leping, mis sätestab, et lapsevanema osalustasu kuus ei ületa 20% vabariigi valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. 

Lastehoiu kohatasule lisandub toiduraha, mis on 2021/2022 õppeaastal 2.90 eurot hoiupäeva eest.  

Saku Sofi Lastekeskus asub Saku alevikus, Üksnurme tee 8.

Info telefonil 56 46 7117 või sakusofilastekeskus@gmail.com

kolmekasSipelgate rühm

suslikudSuslikute rühm

Siilikeste rühmSiilikeste rühm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>