Lastehoiust

Ootame lastehoidu pisikesi poisse ja tüdrukuid vanuses 1,5 – 3 aastat

Alanud on registreerimine 2021/2022 õppeaasta rühmadesse!

Meie hoius on rühmad 1-2aastastele ning üks rühm ka 2-3 aastastele.  

Kõik hoiulapsed saavad soovi korral osa võtta muusikatundidest, võimlemistundidest ja meisterdamistundidest (lisatasu eest)

Lapse hoidu registreerimiseks palun esitage vabas vormis avaldus sakusofilastekeskus@gmail.com ja lisage palun lapse nimi, isikukood ning kuupäev, millal soovite hoius alustada.

Lapsi ootavad:

  • toredad ja kompetentsed lapsehoidjad;
  • avarad ja valgusküllased rühmaruumid;
  • sisukas ja arendav päevakava (käelised tegevused, muusika- ning võimlemistunnid),  kino- ja tantsuhommikud.

Olete oodatud koos lapsega meie lastehoiuga tutvuma! Lastehoiuga tutvumisega palume aeg eelnevalt kokku leppida.

Lastehoiu kohatasu on 395 eurot kuus, alates 1. septembrist 2021 on kohatasu 420 eurot kuus.

Saku Sofi Lastekeskus teeb koostööd lapsehoiuteenuse pakkumisel Saku, Saue, Harku, Kiili, Rae, Kohila ja Põhja-Sakala vallaga ning Keila linnaga. Lastehoiu kohatasu kompenseeritakse vastavalt lapse elukohajärgse omavalitsuse poolt kehtestatud piirmäärale (täpsema info leiate vastava omavalitsuse veebilehelt)

Kohila valla laste puhul tasub  lapsevanem kohatasu 420 eurot täies mahus ning taotleb Kohila vallalt piirmäära (275 eurot) tagasi. 

Saku valla laste puhul

1.1. Kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on lapse lastehoidu võtmisel ja järgneva aasta 1. jaanuari seisuga Saku vald, tasub Saku vald lastehoiu kohatasust 350 eurot. Kui perest käib lasteasutuses või lastehoius samaaegselt kaks või enam last, tasub Saku vald pere teise ja iga järgmise lapse kohastust 367,52 eurot;

1.2. Kui lapse ja ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on lapse lastehoidu võtmisel ja järgneva aasta 1. jaanuari seisuga Saku vald, tasub Saku vald lastehoiu kohatasust 291,60 eurot. Kui perest käib lasteasutuses või lastehoius samaaegselt kaks või enam last, tasub Saku vald pere teise ja iga järgmise lapse kohastust Saku vald 326, 64 eurot.

Saue valla laste puhul

Kuni 340 eurot kuus juhul, kui laps ja mõlemad vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Saue valla elanikud toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga. Saue valla ja Saku Sofi Lastekeskuse vahel on sõlmitud leping, mis sätestab, et lapsevanema osalustasu kuus ei ületa 20% vabariigi valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. 

Lastehoiu kohatasule lisandub toiduraha, mis on 2.90 eurot hoiupäeva eest.  

Saku Sofi Lastekeskus asub Saku alevikus, Üksnurme tee 8.

Info telefonil 56 46 7117 v99õi sakusofilastekeskus@gmail.com

kolmekasSipelgate rühm

suslikudSuslikute rühm

Siilikeste rühmSiilikeste rühm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>