Lastehoiust

Ootame lastehoidu pisikesi poisse ja tüdrukuid vanuses 1,5 – 3 aastat

Komplekteerime juba 2020/2021 õppeaasta rühmasid.

Meie hoius on kokku 4 rühma: 1-2 aastastele 3 rühma: Sipelgad, Suslikud ja Sajajalgsed ning juba suurematele, 2-3 aastastele Siilikesed. Kõik hoiulapsed saavad soovi korral osa võtta muusikatundidest, võimlemistundidest ja meisterdamistundidest. 

Huvi korral palume kirjutada sakusofilastekeskus@gmail.com.

Lapse hoidu registreerimiseks on vajalik lapse nimi ning isikukood. Peale meilt kinnituse saamist, et koht on lapsele hoius olemas, saab teha kohataotluse ka Arno süsteemis.

Lapsi ootavad:

  • toredad ja kompetentsed lapsehoidjad;
  • avarad ja valgusküllased rühmaruumid;
  • sisukas ja arendav päevakava (käelised tegevused, muusika- ning võimlemistunnid)

Olete oodatud koos lapsega meie lastehoiuga tutvuma! Eriolukorra ajal kahjuks majaga tutvuma lubada ei saa kuid peale tavapärase elukorralduse taastumist teeme avatud uste päeva kõigile huvilistele! 

Lastehoiu kohatasu on 395 eurot kuus.

Lastehoiu kohatasu kompenseeritakse vastavalt lapse elukohajärgse omavalitsuse poolt kehtestatud piirmäärale. Saku Sofi Lastekeskusel on lepingud lapsehoiuteenuse pakkumiseks Saku, Saue, Harku, Kiili, Rae ning Põhja-Sakala vallaga.

Saku valla laste puhul

1.1. Kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on lapse lastehoidu võtmisel ja järgneva aasta 1. jaanuari seisuga Saku vald, tasub Saku vald lastehoiu kohatasust 350 eurot. Kui perest käib lasteasutuses või lastehoius samaaegselt kaks või enam last, tasub Saku vald pere teise ja iga järgmise lapse kohastust 367,52 eurot;

1.2. Kui lapse ja ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on lapse lastehoidu võtmisel ja järgneva aasta 1. jaanuari seisuga Saku vald, tasub Saku vald lastehoiu kohatasust 291,60 eurot. Kui perest käib lasteasutuses või lastehoius samaaegselt kaks või enam last, tasub Saku vald pere teise ja iga järgmise lapse kohastust Saku vald 326, 64 eurot.

Saue valla laste puhul

Kuni 320 eurot kuus juhul, kui laps ja mõlemad vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Saue valla elanikud toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga. Saue valla ja Saku Sofi Lastekeskuse vahel on sõlmitud leping, mis sätestab, et lapsevanema osalustasu kuus ei ületa 20% vabariigi valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. 2019. aastal on see 108 eurot kuus.

Lastehoiu kohatasule lisandub toiduraha, mis on 2.50 eurot hoiupäeva eest.

Saku Sofi Lastekeskus asub Saku alevikus, Üksnurme tee 8.

Info telefonil 56 46 7117 v99õi sakusofilastekeskus@gmail.com

kolmekasSipelgate rühm

suslikudSuslikute rühm

Siilikeste rühmSiilikeste rühm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>