Saku Sofi Lastehoid

Ootame alates 2017 septembrist lastehoidu uusi pisikesi poise ja tüdrukuid vanuses vanuses 1,5 – 3 aastat! 

Lapsi ootavad :

  • toredad ja kompetentsed lapsehoidjad;
  • avarad ja valgusküllased ruumid ning vahva mänguväljak
  • sisukas ja arendav päevakava

Olete oodatud koos lapsega meie lastehoiuga tutvuma!

Lastehoiu tasu on 365 eurot kuus.

Saku vallas elavate laste puhul kompenseerib Saku vald kogu lastehoiu tasu, mis ületab kehtivat munitsipaallasteaia tasu, mis on alates 01.01.2017 45 eurot kuus. Kuutasule lisandub toiduraha, mis on alates 2.10 eurot hoiupäeva eest.

Saue vald kompenseerib Saue vallas elavate laste kohatasu alljärgnevalt:

–        kuni 280 eurot kuus juhul, kui Saue valla elanikud on mõlemad lapsevanemad või üksikvanem eelneva aasta 31.detsembri seisuga ning Saue valla ja eralasteaia või –hoiu vahel on sõlmitud leping, mis tagab, et lapsevanema osalustasu kuus ei ületa 20% alampalgamäärast (hetkel 94 eurot kuus).

–          211 eurot kuus juhul, kui laps ja mõlemad vanemad või üksikvanem on Saue valla elanikud ning Saue vallal on eralasteaia või –hoiuga sõlmitud küll leping, kuid puudub kokkulepe lapsevanema poolt makstava osalustasu maksimaalse suuruse kohta;

–          128 eurot kuus juhul, kui Saue valla elanik on laps ja üks vanematest;

–          100% kohatasust kuus, kui tegemist on raske või sügava puudega lapsega

Teistes omavalitsustes elava lapse puhul kompenseeritakse lastehoiu kohatasu vastavalt lapse elukohajärgse omavalitsuse poolt kehtestatud piirmäärale.

Saku Sofi Lastekeskus asub Saku alevikus, Üksnurme tee 8.

Info telefonil 56 46 7117 või sakusofilastekeskus@gmail.com

  • IMAG2130
  • IMAG2139_BURST002
  • IMAG2126
  • IMAG2127

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>